top of page

FRIRUM INTEGRITETSPOLICY

Senast uppdaterad: januari 2020

 

 

INTRODUKTION

 

Frirum behandlar de personuppgifter som lämnas till oss i enlighet med gällande lagstiftning inklusive EU:s dataskyddsförordning (även kallad GDPR). I detta dokument redogör vi för hur Frirum behandlar de personuppgifter som registreras.

 

Syftet med Frirum webbplatsen är att erbjuda tjänster och inspirera människor att befria sitt utrymme. Tjänsterna presenteras och nyttig information erbjuds genom bloggen och hemsidan, på sociala medier och per e-post i nyhetsbreven.

 

Till prenumeranter på nyhetsbrevet skickar vi information om organisering och rensning i hemmet, om hemsidans nyheter, aktuella händelser och kampanjer. Genom att prenumerera på nyhetsbrevet godkänner du också att marknadsföringsmaterial kan skickas till dig per e-post. Du kan när som helst avsluta din prenumeration på våra nyhetsbrev genom att avregistrera dig via länken “Unsubscribe” som finns i alla utskick, eller genom att be oss om detta. Då raderas dina personuppgifter från registret.

 • Vi värdesätter din integritet! Din information är konfidentiell och kommer att behandlas säkert, i enlighet med denna personuppgiftspolicy och gällande lag.

 • Vi samlar in och lagrar bara de absolut nödvändiga personuppgifter som behövs för leverans av våra tjänster, kundservice, fakturering, analys av användning, produktutveckling och direktmarknadsföring.

 • Vi respekterar de rättigheter du har angående din personliga information, såsom rätten att granska och korrigera informationen och rätten att bli bortglömd.

 • Vi lagrar personuppgifter endast den tid de behövs och raderar regelbundet sådana uppgifter från registret som inte längre behövs.

 • Frirum delar aldrig personlig data från våra register med någon utomstående.

 • Nedan kan du läsa vidare om vilka uppgifter vi samlar in och till vilka ändamål.

Genom att använda vår hemsida accepterar du vår integritetspolicy.

Vår integritetspolicy uppdateras och utvecklas i takt med att vår verksamhet utvecklas eller om lagen ändras. Dessa uppdateringar träder i kraft när vi har släppt en uppdaterad personuppgiftspolicy på den här sidan.

 


PERSONUPPGIFTSANSVARIG

 

Kontaktuppgifter:

Frirum
FO-nr: 1969215-8


Sjömansvägen 28
68620 Jakobstad
www.frirum.fi

Ansvarig:
Susi Leinonen
+358 40 542 6635
susi@frirum.fi

Registrets namn:

 • Frirum kundregister

 • Frirum nyhetsbrev (e-postlista)

 


VILKEN TYP AV INFORMATION SAMLAR VI IN?

Vi får de flesta personuppgifter som vi samlar in från dig genom att du kontaktar oss och använder våra tjänster eller prenumererar på vårt nyhetsbrev. I huvudsak samlar vi och hanterar uppgifter som e-postadresser, namn och företagsnamn samt faktureringsadress och annan kontaktinformation. Dina personuppgifter används endast för specifika orsaker som beskrivs nedan.

Om du kontaktar oss via formuläret på hemsidan sparar vi din e-postadress för att kunna kontakta dig. Du läggs aldrig till e-postlistan för nyhetsbrev om du inte ger ditt samtycke för detta.

Annan information som kan samlas in av användare är:

 • Information som har att göra med kundrelationen så som feedback och recensioner, korrespondens, tävlingssvar och avregistreringar

 • Webbplatsanvändares e-postmeddelanden

 • Webbplatsanvändares godkännanden och samtycke

 


VILKET ÄR SYFTET MED ATT SAMLA IN PERSONLIG INFORMATION OCH HUR ANVÄNDER VI DEN?

Syftet med behandlingen av personuppgifter är huvudsakligen för att tillhandahålla och leverera våra tjänster och hantera kundrelationer och fakturering. Syftet kan också vara att hämta samtycke för t.ex. prenumeration på nyhetsbrev. För sådan registrering och behandling av personuppgifter som enligt dataskyddsförordningen är tillåten utan samtycke från den registrerade inhämtas inget samtycke.

Personuppgifterna kan också behandlas av oss:

 • för att sköta kundservice och dit hörande kommunikation och marknadsföring samt utveckling och uppföljning av dessa

 • för att kunna nå våra följare och kunder med allmänna eller personaliserade servicerelaterade meddelanden och kampanjerbjudanden

 • för statistik och analys.

Bilder från platsen där tjänsten utförts kan publiceras på egna hemsidor, sociala medier eller på annat sätt användas i marknadsföring eller för nyhetsändamål endast om skrifligt eller muntligt samtycke givits.

 


VAR VI LAGRAR OCH HUR VI SKYDDAR INFORMATIONEN

Frirum säljer aldrig personlig data eller ger den till någon annan, men vi använder olika leverantörer för att behandla eller lagra informationen åt oss. Vi delar bara personlig information som är nödvändig för att dessa leverantörer ska kunna utföra dessa tjänster. Alla företag som vi delar personlig information med skyddar dessa uppgifter på ett sätt som är förenligt med vår policy.

Registren är skyddade med inloggning och lösenord. Endast den personuppgiftansvariga och de samarbetspartners som behöver informationen för sina arbetsuppgifter har användningsrätt till registren. Exempel på sådana samarbetspartners är bokföringsbyrå och hemsidans hosting.

Leverantörerna vi använder oss av är:

Wix.com
Frirum använder sig av värdtjänsten Wix.com – en online platform som tillåter oss att erbjuda våra tjänster genom hemsidan och kommunicera med våra följare genom e-postutskick. Din information kan lagras genom Wix.com datalagring, databaser och Wix.com appar. De lagrar dina uppgifter på säkra servers bakom en brandvägg.

Harvest
Frirum använder sig av tidsuppföljnings- och faktureringstjänsten Harvest för kundregister och -fakturering. Uppgifter som lagras är företagsnamn eller förnamn och efternamn, faktureringsadress, telefonnummer, e-postadress.


Google Analytics
Hemsidans besöksdata analyseras med tjänsten Google Analytics. Den samlar in icke-personlig information som IP-adress och sidbesök (men kopplar inte ihop detta med en enskild användare) och skapar rapporter om hur våra besökare använder hemsidan.

Facebook pixel
Vår hemsida använder ett verktyg som heter Facebook-pixeln som tillhandahålls av Facebook. Detta verktyg gör det möjligt för oss att visa bättre annonser för dig på Facebook utifrån ditt beteende på hemsidan. Detta gäller endast om du är Facebookanvändare och har gett Facebook tillåtelse att visa bättre annonser för dig. Datan kan inte kopplas ihop med dig som individ. Du kan när som helst dra tillbaka tillåtelsen, det gör du på Facebook under Inställningar på ditt personliga konto.

COOKIES

 

Vår webbplats använder sig av cookies. En cookie är en liten textfil som en webbplats eller tjänst skickar till din webbläsare. De hjälper webbplatsen att komma ihåg ifall din enhet har besökt sidan tidigare. Cookies används för att förbättra webbplatsen och för att ge den bästa användarupplevelsen för besökaren. Alla cookies föråldras efter en bestämd tid, beroende på deras användningsändamål. Cookies kan inte skada användarens dator eller filer och användaren kan inte identifieras med hjälp av dem.

Vi använder även cookies för att samla in besöksstatistik som t.ex. besökarantal, populäraste sidor och tidpunkter med hjälp av Google Analytics, samt för att förbättra säkerheten på webbplatsen. Genom att använda vår hemsida godkänner du användningen av cookies automatiskt.

En webbplatsanvändare kan blockera cookies i deras webbläsarinställningar. Observera att detta kan påverka webbplatsens funktionalitet. Genom att godkänna cookies försäkrar du dig om att webbplatsen fungerar korrekt.

HUR LÄNGE SPARAR VI PERSONLIG INFORMATION?


Vi gallrar registrerade personuppgifter regelbundet och sparar aldrig uppgifterna längre än vad som är nödvändigt för deras avsedda ändamål eller enligt lag eller avtal. Lagringstiden för personuppgifter kan dock variera beroende på avsedd användning och situation. Lagringstiden kan också vara baserad på lagstiftning som bokföringslagen.

 

Vi raderar så snart det är möjligt inaktuella och på andra sätt felaktiga eller överflödiga personuppgifter. Personuppgifterna kan också raderas på begäran av dig om du använder dig av dina rättigheter beskrivna nedan.

 


DINA RÄTTIGHETER

Enligt dataskyddsförordningen har du som registrerad vissa lagstadgade rättigheter och påverkningsmöjligheter. Här följer en kort beskrivning av några av de viktigaste:

Tillgång till data: Du har rätt till tillgång till dina personuppgifter och information om hur dessa behandlas.

Rätten att korrigera dina personuppgifter: Du har rätt att begära att vi korrigerar eventuella felaktiga, föråldrade eller annars ofullständiga personuppgifter om dig.

Rätten att begränsa behandlingen: Under vissa omständigheter har du rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.

Återkallande av samtycke: Om du lämnat samtycke till viss behandling, har du alltid rätt att dra tillbaka ditt samtycke.

Rätt till invändning mot hantering: Du har rätt att invända mot att vi behandlar dina personuppgifter. Om vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med lagen har du rätt att invända mot den del av behandlingen som inte står i strid med att vi kan utföra våra lagliga förpliktelser. Observera att din invändning kan leda till att vi inte kan betjäna dig.

 

Rätt att neka direkt marknadsföring: Du kan neka att vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring.

 


KONTAKTUPPGIFTER

Vänligen kontakta oss på susi@frirum.fi om du vill få tillgång till, korrigera, ändra eller radera någon personlig information vi har om dig, eller om du har frågor angående vår integritetspolicy.

Frirum
FO-nr: 1969215-8


Sjömansvägen 28
68620 Jakobstad
www.frirum.fi

Personuppgiftsansvarig:
Susi Leinonen
+358 40 542 6635
susi@frirum.fi

bottom of page