top of page

HUSHÅLLS-AVDRAG

Många av Frirums tjänster berättigar till hushållsavdrag. Skatteavdraget är 60% av arbetets andel inkl. moms, upp till 3500€ per år. Självriskandelen är 100€ per år. Självrisken dras bort bara en gång under året för alla tjänster som ger rätt till hushållsavdrag.

 

Hushållsavdrag kan fås när jobbet utförs i ditt hem, fritidsbostad eller hos föräldrar eller mor-/farföräldrar till den som betalar. Du får hushållsavdrag för alla Frirums tjänster där vi utför arbetet i kundens bostad, t.ex. för rensning och organisering. Konsultering är inte avdragbart.

Andra icke-avdragbara kostnader (t.ex. inköp eller transport) specificeras skilt på räkningen.

 

Läs mera om hushållsavdraget på Skatteförvaltningens hemsida.

Exempel:

Du bokar ett projekt som tar 3 dagar. Hela summan, 1350€, är arbete. Hushållsavdraget blir 810€. Självrisken är 100€/år. Om du inte har andra hushållsavdrag för detta år kommer 710€ att dras av från dina skatter, d.v.s. betalar du i slutändan 640€ för 3-dagarsprojektet.

bottom of page