top of page

KARTLÄGGNING

Jag kommer hem till dig för att diskutera projektet och se på utrymmet. Vi går igenom vilka behov och önskemål det finns, situationen som den är nu och visionen om hur du vill använda utrymmet. Baserat på det föreslår jag en plan och uppskattar tidsåtgång och kostnad för projektet.

 

Kartläggningen i sig är helt gratis oberoende om du väljer att jobba med mig eller inte. Det är ett bra sätt att lära känna mig och få veta på vilket sätt jag kan hjälpa dig, men är också för mig en viktig del av arbetet. Oftast behöver jag se utrymmet för att kunna planera jobbet, uppskatta hur lång tid det kommer att ta och vad som behövs för att förverkliga det. Kommer kunden att delta i projektet eller görs det som full service, klarar jag det ensam eller behöver jag ta med en kollega eller samarbetspartner är också viktigt att veta på förhand.

 

Efter besöket bestämmer du om du vill boka mig eller kanske göra jobbet själv, kartläggningen förbinder dig inte till någonting. Blir det bokning kommer vi överens om hurdant paket du vill beställa och datum för när det ska göras.

Kartläggningen kan också göras per telefon.

 

Kostnadsfritt! / 30 – 45 min

Ett kostnadsfritt hembesök är ett bra sätt att få tips och idéer för hur du kan gå tillväga med ditt projekt!

Hembesök med kartläggning gör jag kostnadsfritt en gång á max 45 min /projekt och inom 30 km från Jakobstad. Till exempel Larsmo, Kronoby, Pedersöre och Nykarleby hör till de områden dit jag kommer utan att fakturera för resan.

 

Längre resor fakturerar jag enligt 0,65 €/km eller enligt överenskommelse.

 

Mera information om betalningsvillkor, avbokningar m.m. i Kundavtalet.

bottom of page